Vizsolyi Református Egyházközség: Nem szűnünk meg hálát adni az Igéért!

Vizsolyi Bibliaünnep 2020.

2020. február 18-án, a vizsolyi református gyülekezetben hálaadó istentisztelet keretében mutatták be a Vizsolyi (Károli) Biblia történelmi hasonmás kiadását (VB Rep. 2020). Református egyházunkban és a magyarországi reformáció történetében rendkívüli hatása volt Károli Gáspár bibliafordítói munkásságának. Szolgálata nyomán érvényesült magyarságunk körében a kálvini szellemű keresztény teológia. Elmondhatjuk, hogy Károli Gáspár reformátorunk határozott tanítása (pl. a szentháromság-tagadók ellen) és számos zsinati dispután (pl.Tarcal-Gönc-Torda stb. ) elért győzelme az igaz keresztény hitet és a vallásbékét szolgálta a Szentírás alapján.

Ezzel együtt mégis mindig emlékeztetnünk kell népünket arra, hogy legmaradandóbb életműve bibliafordító és -kiadó szolgálata lett (Gönc-Vizsoly 1590). A Vizsolyi (Károli) Biblia történelmi emlékhelye a vizsolyi református templomban és a köré fonódó múzeumi kiállításokban, egyháztörténetünk reformációs zarándokhelyévé lett az elmúlt 70 év folyamán. Anyaszentegyházunk közösségei egyre nagyobb számban keresik fel hálaadó, ünnepi emlékezésre és hitbeli elcsendesedésre templomunkat. Ennek következménye, hogy a bibliamissziós Szentírás-terjesztésnek ill. a történelmi hasonmáskiadás iránti érdeklődésnek egyre növekvő igénye alakult ki az elmúlt évek során.

Közösségünk ezért is vágyott arra, hogy gyülekezeti-közösségi gondozásban, elérhető áron, ugyanakkor egyházépítő céllal, népfőiskola építő munkánk megerősítése céljából szülessen meg a Vizsolyi Biblia történelmi hasonmáskiadása. Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök úr támogatásával, közösségi összefogással és a Sárospataki Ref. Kollégium szakmai támogatásával (Asztalos József – Hernád Kiadó, prof. Dr. Dienes Dénes főig.) megszületett Bibliánk, ezért rendkívüli jelentőséggel bír gyülekezetünk legújabb kori történetében. Dicsőség legyen a Szentháromság Úristennek, aki kegyelmével és szeretetével látogatta meg kicsiny közösségünket!

Ünnepségünk során ünnepi igehirdetést Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző úr tartott Isten igéjének ösvényeinket megvilágosító lámpás voltáról (Zsolt 119,105). Prof Dr. Szabó András Károlyi Gáspár életéről és a Vizsolyi Biblia kutatásának legújabb eredményeiről, Prof Dr. Dienes Dénes pedig a Vizsolyi Biblia és a Károli-féle szentírási szöveg gyülekezeti elterjedéséről és egyéni kegyességben betöltött páratlan hatásáról tartott előadást. Petrik Szilárd színművész előadásában Reményik Sándor: A fordító c. verse hangzott el, a magas szintű egyházzenei élményről Nyéki Miklós J. S. Bach improvizációja, valamint a Sárospataki Ref. Kollégium kórusának szolgálata gondoskodott Bereczki Róbert vezényletével. Bibliaünnepünk és hálaadásunk reményeink szerint megerősíti egyházunk és nemzetünk életében betöltött gyülekezeti szolgálatunkat, s az erről szóló hitvallásunkat emléklap formájában foglaltuk bele mostani bibliakiadásunkba.

Vizsoly, 2020. 02. 18. Kovács Zsolt Levente ref. lelkipásztor, Vizsoly

2020-03-02T14:12:41+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség