Bibliaünnep Vizsolyban

bibliaünnep

A Vizsolyi Biblia legújabb hasonmás kiadása, az úgynevezett Hungarikum-kiadás bemutatásával ünnepelték a bibliavasárnapot március 5-én Vizsolyban.

A reformáció ötszázadik évfordulójához kapcsolódó eseményen D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke a Róm 1,16 alapján elmondott ünnepi prédikációjában kifejtette, hogy a korunkban divatos és elkényelmesedett ,,wellnesskeresztyénséggel” szemben határokat és törésvonalakat átlépő áldozatos szeretettel kell

az evangéliumot hordoznunk, nem szégyellve annak Pál apostoli ,,bolondságát” sem. Hangsúlyozta, hogy ma is számos alkalmunk van rácsodálkozni Isten evangéliumba rejtett erejére, hiszen az emberi haladás legnagyobb történelmi eseményei között első helyen a Szentírás nemzeti nyelvű kiadása, majd a reformáció átformáló hatása áll, megelőzve például Amerika felfedezését vagy a gőzgép feltalálását. Szabó András irodalomtörténész, a Vizsolyi Biblia kutatója legfrissebb eredményeit ismertette előadásában, a bibliafordító és az egykori kiadó leszármazottainak nevében pedig Károlyi Lászlóné, valamint Mankovics Tamás emlékezett.

Bemutatták a Vizsolyi Biblia legújabb hasonmáskiadását, az úgynevezett Hungaricum-kiadást is. E háromkötetes, kézműves minőségű hasonmás Vincze László Magyar Örökség-dijas papírmerítő és könyvkötő műhelyének egyedi gyártású remeke, amely küllemében és minőségében messze meghaladja az eddigi hasonmás kiadások ipari minőségét. A Vizsolyi Biblia Hungarikum- kiadása, egyedülálló szakmai teljesítményként, a könyvszakma érdeklődését már eddig is magára vonta, ugyanis prototípusát a tavalyi Budavári Könyvünnepen mutatta be a szakmai közönségnek a kiadásért felelős egyházközség és könyvműhely.

A mai vizsolyiak a Szentírásról

A vizsolyi gyülekezet a bibliaünnep hitvalló nyilatkozatában fogalmazta meg, mit gondol ma a Bibliáról. A közösség hangsúlyozza, hogy az anyanyelvi Biblia által Isten világosságot ajándékozott híveinek, és ennek köszönhetően megújult életek álltak és állnak szolgálatba, és ez a magyarság számára is felemelkedést hozott a társadalmi élet minden területén.

A vizsolyi reformátusok rámutatnak: a Szentíráson keresztül az élő Isten személyes kapcsolatot teremt híveivel. Szerintük erre ma is szükség van, mert ahogy írják: ,,Nem birtokoljuk az igazságot (…). Sötétségben, bűnben. istentelenségben és embertelenségben töltjük napjainkat, amíg Isten meg nem világosít, istenfélelemre nem késztet bennünket. E titokzatos átalakító erő változtat minket elveszett emberekből és tékozló fiakból hazatalált gyermekekké.” A Bibliából tehát, amely éppen ezért az élet könyve, ma Krisztus szavát érdemes kihallanunk, mert csak az ő hangja adhat nekünk nyugalmat és bölcsességet, teszik hozzá a nyilatkozat megfogalmazói.

2017-06-15T13:01:05+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség