Egyházközségi tájékoztatás a vizsolyi biblia másolási felhívásról

Református általános iskolák érdeklődtek egyházközségünknél, hogy a reformáció hónapjában és emlékére meghirdetett vizsolyi biblia másolási felhívás, az a református egyház keretében szerveződő, egyházi program felhívás-e. Tájékozódva az ügyben, az alábbiakról értesültünk:

A program címe: “Legyen öröm az írás!” – ugyanez volt Daruka Mihály nyári bibliamásolási programjának is a címe…
A felhívást magyarországi iskolák számára tették közzé. Református / egyházi- és nem egyházi intézményeknek is, önkéntes jelleggel, hogy megalkossák a Vizsolyi Gyémántbibliát! Ígéretük szerint a résztvevők emléklapot, és a 2018-ban kiadandó 100 Biblia egy-egy példányát kapják térítésmentesen azok az iskolák, ahol 250 önkéntesnél nagyobb diákközösség vesz részt a programban. A Biblia másolási eseményt, minden intézmény maga bonyolítja le, azonban írásos és fotódokumentációt kérnek a résztvevő iskolák részéről.

A programfelhívás pontosan azon a napon jelent meg, amikor a Kulturális Államtitkárság közzétette pályázati felhívását, kistelepülések kulturális alapellátását célzó programok támogatására. Ugyanakkor véleményünk szerint ezzel a programmal kistelepülésünk lakóinak kulturális alapellátása nem épül. Az önkormányzat partnerei nevében Pál István “kommunikációs igazgatót” településünkön úgy ismerik, mint Daruka Mihály munkatársát, aki a közelmúltban érkezett településünkre.Egyházközségünk tapasztalata, hogy községünkben a reformáció egyháztörténeti örökségével, ill. a Vizsolyi Biblia kulturális és szellemi örökségével, mind az önkormányzat, mind más vállalkozók csak akkor foglalkoznak és tevékenykednek, amikor ez valamely támogatási programhoz hozzákapcsolható (a Vizsolyi Biblia nagyszerű hivatkozási pont pályázati projektek kidolgozására), azonban egyetlen olyan alapos és színvonalas szakmai tevékenységet nem véltünk felfedezni, melyet a támogatási periódusokat követően is tartósan fenntartottak volna. Ezzel szemben egyházközségünk minden

lelkipásztora 1937-től – Dr. Benke Imre szolgálatától kezdve ezt tudatosan és elkötelezetten végzi, még a kommunista diktatúra évtizedei alatt is, mely egyházközségünk ellehetetlenítésére törekedett!

Az elmúlt években gyakorlatilag falunapi műfajba sorolható, a Biblia szellemiségéhez nem kapcsolódó programelemek nyertek pályázati támogatást a Vizsolyi Biblia hírnevére hivatkozva. Miután ez gyülekezetünkben megbotránkozást keltett, a Vizsolyi Református Egyházközség saját hitéleti és kulturális tevékenységeit elhatárolta a község ill. más civil szereplők programjaitól.

Meggyőződésünk, hogy jó minőségű és tartalmas falunapot és kikapcsolódást úgy is lehet szervezni és rá pályázati támogatásokat igénybe venni, hogy ehhez nem kell a Vizsolyi Biblia hírnevét szükségtelenül úton-útfélen felhasználnunk.

Hisszük, hogy a Biblia értéke igazán hit által ragadható meg, és a Szentírást nem kell “Gyémánt” minősítéssel felruházni, mert nem a szenzációkeltés ennek a célja, hanem annak imádságos olvasása, oktatása, az arról való hitépítő beszélgetések, lelki együttlétek megteremtése a Szentháromság Úristen tiszteletére. Gyülekezetünk tapasztalatai szerint jelen önkormányzati felhívás, mely az iskolásokat célozza, illetéktelen és szakmaiatlan beavatkozás a keresztény hit világába, melynek nem a Krisztus hirdetése, és a hitben járás építése a célja, hanem a valóságban be nem vallott bár a sorok közül kiolvasható pályázati célokhoz való felhasználása mit sem sejtő diákoknak (gyerekeknek),  valamint a kultúra ürügyén tett szenzációkeltés. Egyházközségünk azért imádkozik, hogy a szenzációkeltés helyett, hitvallás-, imádság és a Szentírás istenfélelemben történő olvasása adja reformációs emlékévünk tartalmai mélységét. Mi, vizsolyi reformátusok, erre bátorítunk mindenkit.

Vizsoly, 2017. 10. 11.

Kovács Zsolt Levente vizsolyi református lelkipásztor

2017-10-25T14:10:27+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség