Konferencia a magyar kultúra napja alkalmából

A Mantskovit Bálint Könyvesház – A Nemzeti Művelődési Intézet és a Kazinczy Ferenc Társaság magyar kultúra napi konferenciája:
“Kultúra a határon – A kultúra határai” címmel.

Január 24-én a Mantskovit Bálint könyvesházban egy egész napos konferencia került megrendezésre a magyar kultúra napja alkalmából.
A számos professzor, művész, irodalmár, és termelő mellett a média is képviseltette magát. A rádió riporterek és újságírók között a Kossuth Rádió, az Európa Rádió is jelen volt.

Előadók és témakörök voltak:

-Dr. Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke – “A kultúra korszerű fogalomtisztázása”

– kassai főkonzul: Czimbalmosné Molnár Éva – “Határtalan magyar kultúra – Kassa magyar kulturális perspektívái”

– Závogyán Magdolna – “Kulturális intézményfejlesztés a mai Magyarországon”

-Kovács Anikó – “Kulturális értékteremtés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”

– Nyíri Péter a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója – “Nyelvében él a nemzet?!”

– Asztalos József a Hernád Kiadó alapítója – “A Hernád Kiadó szerepe és megújulási lehetőségei a református hitéleti kultúrában”

– Vincze László papírmerítő mester /Vinczemill kft/ – “A kultúra hordozója: a kézműves papírkultúra reneszánsza a mai Magyarországon”

– Molnár Gergely vizsolyi (díjnyertes) méhész – “Agri-kultúra a mai vidéki Magyarországon – a vizsolyi mézmúzeum rövid története”

– Dr. Ercsey Zoltán és Gaál János a Néprajzi Múzeum nyugalmazott főrestaurátora – “Szakrális népművészet- festett kazettás ornamentika a református hitéleti kultúrában és annak vizsolyi távlatai”

– Dr. Enghy Sándor SRTA rektora – “Ige-kultúra a református egyházban: az egyházi megújulás centrális kérdései”

A konferenciát Kovács Zsolt Levente vizsolyi ref. lelkész zárta, majd a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt. Ezek után a Kazinczy Ferenc Társaság legújabb évkönyvének bemutatása következett Fehér József a Társaság elnöke által.

… A XVl. században Károli Gáspár gönci református lelkész Göncön fordította magyar nyelvre a Bibliát, majd Mantskovit Bálint által Vizsolyban nyomtatták ki. A vizsolyi Biblia messze túlnő a Református egyház keretein. Ezzel a munkával Károli maga is “Isten egyházára…minden keresztyén olvasóra” gondolt.
Így ír elkészült munkájáról: “…szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágakövet, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát.”

Az, hogy a magyarság, a magyar nyelv, minden viszontagság ellenére megmaradt, többek között a vizsolyi Bibliának köszönhető…

/fotók: Kojsza Péter – Európa Rádió/

konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
konferencia
2017-06-15T13:06:27+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség