Székely Bibliák Vizsolyból

2017. szeptember 9-én abaúji presbiteri csendesnap került megrendezésre Vizsolyban, melynek keretén belül ünnepélyesen fogadta az abaúji reformátusság azokat a székelyudvarhelyi biblia-zarándokokat, akik az elmúlt 8 napban biciklivel tettek meg 500 km-t, hogy a Magyar Bibliatársulat által felajánlott 500 Biblia példányt átvegyék, és hazavigyék székely testvéreink részére. Az ünnepi találkozó tehát közös szervezés és összefogás eredményeként született meg, melyben a Magyar Református Presbiteri Szövetség, a Magyar Bibliatársulat, valamint

a székelyföldi (Székelyudvarhely-Szombatfalva és Székelyudvarhely-Belvárosi Egyházközségek) és anyaországi testvérgyülekezeteik (Tiszaladányi és Vizsolyi eklézsiák) hitvalló találkozása tette hangsúlyossá a bibliamisszió modern kori szolgálatát. A zarándoklat szervezője és vezetője Berecki-Orbán Zsolt székelyudvarhelyi lelkipásztor elmondta: e nem mindennapi sportteljesítményhez az erőt és a kitartást, a nyolc napon át tartó tematikus igére figyelés, a kilenc fős kis székely közösség egymást támogató szeretete és barátsága, valamint a kitűzött cél, az ötszáz Biblia szegények és gyermekek részére való eljuttatása inspirálta. Az ötszáz éves reformáció európai és hazai folyamatairól verses, történelmi emlékműsort mutattak be debreceni vendégeink Erdélyi Márta és Andics Árpád művészek, valamint az ötszáz éves egyházi megújulás egyik legjelentősebb eredményéről, a nemzeti nyelvű bibliafordításokról és a bibliamisszió magyarországi fejlődéséről Dr. Fodor Ferenc professzor, a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi Szöveggondozó Bizottságának vezetője számolt be az ünnepi gyülekezetnek.

Abaúj reformátussága az országos presbiteri tisztújítás hitbeli felelősségében és modern kori kihívásaiban kaphatott hitbeli bátorítást Szilágyi Sándor tb. elnök (MRPSZ), Kovács Zsolt Levente területi elnök (MRPSZ), valamint Szalay László Pál telkibányai lelkipásztor részéről.

Ezen az ünnepnapon Tiszteletbeli Presbiter címmel ismerte el a gyülekezet Molnár Imréné állandó egyházi idegenvezető munkáját, aki immár 15 éve teljesít egyházi szolgálatot több lelkész munkáját segítve, a turisztikai hagyományok és az egyházi munka koordinálásában.

2017-09-11T13:54:36+00:00
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.

Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért.
Mégis békességgel:
Vizsolyi Református Egyházközség
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."
Jak 5,16
A koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart.
Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel:

Vizsolyi Református Egyházközség